Nghiên cứu tỷ lệ các du học sinh tập tành hút shisha

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tỷ lệ hút thuốc lào (shisha) của các du học sinh Malaysia tập tành hút shisha tại nước ngoài

Phương pháp nghiên cứu tỷ lệ hút shisha của các du học sinh

sinh viên hút shisha.Ảnh Tripadvisor
sinh viên hút shisha.Ảnh:Tripadvisor

Tổng cộng 2000 sinh viên đại học từ các trường Đại Học,Cao Đảng,Trung cấp toàn quốc đã tham gia vào nghiên cứu này. Khảo sát được thực hiện bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản bằng cách phân phối ngẫu nhiên các bảng câu hỏi tự quản lý đến thư viện, nhà ăn và các lớp học. Giao thức của nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi ủy ban đạo đức của Đại học Khoa học và Quản lý. Các hình thức đồng ý được lấy từ các sinh viên trước khi họ trả lời bảng câu hỏi. Phân tích thống kê được thực hiện bằng Gói thống kê cho Khoa học xã hội phiên bản 13. với bài kiểm tra t của Sinh viên để so sánh thực hành trung bình và hồi quy tuyến tính đa biến ngược để phân tích đa biến.

Kết quả đạt được của nghiên cứu

Phần lớn các đối tượng là nam, độc thân,Malay và từ thành thị (lần lượt là 61,5%, 94,5%, 66%, 76,5%). Trong nghiên cứu này, 30% những người tham gia nghiên cứu là những sinh viên hút shisha. Về kiến ​​thức về hút shisha, phần lớn (48,5%) đã đề cập rằng shisha ít gây hại hơn thuốc lá và 55% báo cáo rằng shisha ít gây nghiện hơn. Phân tích đơn biến cho thấy tuổi tác, chủng tộc, giới tính và thu nhập ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hành hút shisha ở sinh viên đại học (p = 0,009, p = 0,002, p = 0,001, p = 0,008; tương ứng). Đối với phân tích đa biến, thu nhập và giới tính đã chứng minh ảnh hưởng đáng kể (cả p = 0,001).

Đánh giá chung về tỷ lệ hút shisha của du học sinh

Có tỷ lệ hút shisha cao trong số các sinh viên đại học Malaysia và kiến ​​thức về các mối nguy hiểm còn thấp. Thu nhập và giới ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hành hút shisha trong dân số của chúng ta. Cấm hút thuốc bao gồm hút shisha ở những nơi công cộng được khuyến khích mạnh mẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *