Các nguyên nhân học sinh trung học ở Sudan hút shisha

Hút shisha đã xuất hiện trở lại ở Trung Đông trong hai thập kỷ qua và đã lan rộng nhanh chóng trong các cộng đồng này. Thông tin về hút shisha ở thanh thiếu niên ở Sudan bị thiếu. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là ước tính tỷ lệ hút thuốc shisha trong thanh thiếu niên và xác định các yếu tố liên quan.

Cuộc khảo sát tìm nguyên nhân

Học sinh Việt Nam hút shisha.Ảnh :Plo
Học sinh Việt Nam hút shisha.Ảnh :Plo

Nghiên cứu này là một nghiên cứu cắt ngang dựa trên trường học giữa các học sinh trung học ở bang Khartoum – Sudan, nhắm vào cả học sinh nam và nữ ở độ tuổi 14 phản17. Tổng cộng có 3397 học sinh từ 29 trường công và tư được chọn bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn. Những người tham gia đã hoàn thành một bảng câu hỏi tự quản lý ẩn danh dựa trên phiên bản tiếng Ả Rập của Khảo sát Thuốc lá Thanh niên Toàn cầu (GYTS).

Các kết quả

Tỷ lệ trả lời là 100% ở các trường và trong số những người tham gia, 57,3% là nữ và 51,6% là từ các trường công lập. Tỷ lệ lưu hành chung của những người đã từng hút shisha là 13,4% và trong số các sinh viên nam thì tỷ lệ này là 16,8%, trong khi đó ở nữ là 10,9%.

Các yếu tố liên quan là kết quả học tập kém HOẶC 2,90 CI 95% (1,21, 6,94), bạn bè hút shisha HOẶC 2,39 CI 95% (1,65, 3,45), bạn bè hút thuốc lá HOẶC 2,76 CI 95% (1,90 shisha HOẶC 13,76 CI 95% (7,8624,07) và bất ngờ hạn chế bán shisha cho trẻ vị thành niên HOẶC 2,21 CI 95% (1,28 trừ3,82).

Tổng kết về tình trang hút shisha của học sinh

Tỷ lệ những học sinh đã từng hút shisha là một trong những mức thấp nhất ở khu vực Trung Đông; do đó, hệ thống giám sát thường xuyên là cần thiết. Một chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện dựa trên cấu trúc tốt được hỗ trợ bởi các quy định chống thuốc lá nghiêm ngặt và nghiêm ngặt kiểm soát cả nguồn lực thương mại và xã hội của thuốc lá là cần thiết để ngăn chặn vấn đề này ở thanh thiếu niên.

Theo:BioMed Central

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *